Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Kontakty

Kontakty

Oficiální název školy: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Ludmila Kainarová reditelka@zsvizina.com
Ekonomka Ing. Justina Kamená ekonom@zsvizina.com
Sekretariát Alena Pařízková skola@zsvizina.com
Školní psycholog Mgr. Bronislava Březná


Identifikace školy

 • Oficiální název školy: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Adresa školy: Na Vizině 1034/28 710 00 Slezská Ostrava
 • IČ: 71172050
 • Datum zařazení do sítě: 1. 9. 2003
 • REDIZO: 650061284
 • Bankovní spojení: 186126444/0300
 • Telefon: 555 558 699
 • E-mail: skola@zsvizina.com
 • Zřizovatel Moravskoslezský kraj
 • Sídlo zřizovatele: ul. 28. října 117, PSČ 702 18 Ostrava,
 • IČ zřizovatele: 70890692
 • Datová schránka: dv3mqxq
 • Kontakty na pedagogické pracovníky zde

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
 • Rozvíjet osobnost žáka
 • Připravit žáka pro život v EU
 • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
 • Využívat efektivní metody výuky
 • Posílit výuku cizích jazyků
 • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů