Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Školní družina

Školní družina

Školní družina se ve své činnosti řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy. Na hodnocení a chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

V rámci provozu ŠD je otevřeno 1 oddělení, které navštěvují žáci přednostně z 1. stupně. Oddělení ŠD se naplňuje do maximálního počtu 30 žáků. Činnosti v ŠD jsou zájmové, rekreační, odpočinkové, příprava na vyučování a jiné činnosti.

Chceme čas strávený ve školní družině naplnit pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, vyvarovat děti zbytečného stresu, dát dětem osobní volnost, možnost osobního rozhodování, oceňovat a podporovat všechny děti bez rozdílu úspěšnosti, tát se dobrými partnery dětí i rodičů. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžně zvláštní pozornost.

Provoz školní družiny

  • 11:30 – 15:30

 Vychovatelka školní družiny

  • Petra Toncarová

Poplatek za školní družinu

  • Poplatek za školní družinu činí 80 Kč/měsíc a platí se měsíčně na sekretariátě školy.

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů