Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Rozdělení tříd

Rozdělení tříd pro školní rok 2021/2022

TŘÍDA (ROČNÍK) TŘÍDNÍ UČITEL
I. A Mgr. Milena Dvořáková
II. A (1., 2.) Mgr. Ilona Šimčíková
III. A Mgr. Dagmar Kaclerová
IV. A (4., 5.) Mgr. Petra Jurošková
VI. A Mgr. Miroslav Turek
VII. A Mgr. Petr Onderka
VIII. A Ing. Břetislav Kresta
III. B (1., 2., 3., 4., 5.) Mgr. Pavla Tischerová
VI. B (6., 7.) Mgr. Martin Pavlásek
VIII. B Mgr. Ivan Maršálek
VII. S (5., 7., 9) Mgr. Rostislava Mourečková
IX. P (7., 8., 9.) Ing. Jana Mužíková
Přípravná třída Dagmar Orlová
Školní družina Petra Toncarová

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2022 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů