Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

<< Zpět na základní kontakty školy

 

Mgr. Ludmila Kainarová ředitelka školy reditelka@zsvizina.com
Mgr. Renáta Kniezková zástupkyně ředitelky školy zastupce@zsvizina.com
Mgr. Eduard Rišica výchovný poradce vychovnyporadce@zsvizina.com
Mgr. Miroslav Turek metodik prevence metodikprevence@zsvizina.com
Mgr. Rostislava Mourečková učitelka rostislava.moureckova@zsvizina.com
Ing Jana Mužíková učitelka jana.muzikova@zsvizina.com
Mgr. Martin Pavlásek učitel martin.pavlasek@zsvizina.com
Mgr. Ilona Šimčíková učitelka ilona.simcikova@zsvizina.com
Mgr. Pavla Tischerová učitelka pavla.tischerova@zsvizina.com
Mgr. Petra Jurošková učitelka petra.juroskova@zsvizina.com
Mgr. Petr Hadámek učitel petr.hadamek@zsvizina.com
Mgr. Ivan Maršálek učitel ivan.marsalek@zsvizina.com
Mgr. Dagmar Kaclerová učitelka dagmar.kaclerova@zsvizina.com
Mgr. Petr Onderka učitel petr.onderka@zsvizina.com
Ing. Břetislav Kresta učitel bretislav.kresta@zsvizina.com
Mgr. Milena Dvořáková učitelka milena.dvorakova@zsvizina.com
Dagmar Orlová učitelka dagmar.orlova@zsvizina.com
Petra Stejskalová asistentka pedagoga petra.stejskalova@zsvizina.com
Viera Tomicová asistentka pedagoga viera.tomicova@zsvizina.com
Bc. Veronika Jadrníčková asistentka pedagoga veronika.jadrnickova@zsvizina.com
Beata Hersanová asistentka pedagoga beata.hersanova@zsvizina.com
Petra Toncarová vychovatelka ŠD petra.toncarova@zsvizina.com

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2022 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů