Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 středa 1. září 2021

 

Podzimní prázdniny středa 27. října 2021

pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny od čtvrtku 23. prosince 2021

do neděle 2. ledna 2022

o   nástup do školy pondělí 3. ledna 2022
Konec 1. pololetí školního roku 2021/2022 pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny 28. února – 6. března 2022
o   nástup do školy pondělí 7. března 2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
Konec 2. pololetí školního roku 2021/2022 čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Začátek školního roku 2022/2023 čtvrtek 1. září 2022

 

Den otevřených dveří středa 13. 4. 2022
Zápis do 1. třídy 19. – 20. 4. 2022

 

Pedagogické rady Třídní schůzky, konzultace s rodiči
1. 9. 2021 (I. A, přípravná třída)
15. 11. 2021 15. 11. 2021
24. 1. 2022 24. 1. 2022
11. 4. 2022 11. 4. 2022
20. 6. 2022 13. 6. 2022

 

Vyučovací hodiny

1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:35 – 15:20

 

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2022 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů