Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

<< Zpět na základní kontakty školy

Mgr. Ludmila Kainarová zástupkyně statutárního orgánu statutarnizastupce@zsvizina.com
Ing. Justina Kamená ekonomka školy ekonom@zsvizina.com
Alena Pařízková sekretariát školy skola@zsvizina.com
Mgr. Eduard Rišica výchovný poradce vychovnyporadce@zsvizina.com
Mgr. Ivan Maršálek metodik prevence metodikprevence@zsvizina.com
Mgr. Rostislava Mourečková učitelka rostislava.moureckova@zsvizina.com
Ing Jana Mužíková učitelka jana.muzikova@zsvizina.com
Mgr. Jiří Slaný učitel jiri.slany@zsvizina.com
Ing. Marie Sochorková učitelka marie.sochorkova@zsvizina.com
Mgr. Renáta Kniezková učitelka renata.kniezkova@zsvizina.com
Mgr. Ilona Šimčíková učitelka ilona.simcikova@zsvizina.com
Mgr. Pavla Tischerová učitelka pavla.tischerova@zsvizina.com
Mgr. Jozef Grega učitel jozef.grega@zsvizina.com
Mgr. Jarmila Chamrádová učitelka jarmila.chamradova@zsvizina.com
Mgr. Petra Jurošková učitelka petra.juroskova@zsvizina.com
Mgr. Radim Veselý učitel radim.vesely@zsvizina.com
Bc. Linda Štěpánová učitelka linda.stepanova@zsvizina.com
Bc. Petr Hadámek učitel petr.hadamek@zsvizina.com
Šárka Stařinská vychovatelka sarka.starinska@zsvizina.com
Ondřej Lehovec, DiS asistent pedagoga ondrej.lehovec@zsvizina.com
Petra Stejskalová asistentka pedagoga petra.stejskalova@zsvizina.com
Eva Vevjorková asistentka pedagoga eva.vevjorkova@zsvizina.com
Viera Tomicová asistentka pedagoga viera.tomicova@zsvizina.com
Ida Malíková asistentka pedagoga ida.malikova@zsvizina.com

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2020 All rights reserved.