Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

<< Zpět na základní kontakty školy

Kainarová Ludmila, Mgr. ředitelka školy reditelka@zsvizina.com
Rišica Eduard, Mgr. výchovný poradce vychovnyporadce@zsvizina.com
Turek Miroslav, Mgr. metodik prevence metodikprevence@zsvizina.com
Fucimanová Dana, Mgr. učitelka Dana.Fucimanova@zsvizina.com
Jurošková Petra, Mgr. učitelka petra.juroskova@zsvizina.com
Kaclerová Dagmar, Mgr. učitelka dagmar.kaclerova@zsvizina.com
Kniezková Renáta, Mgr. učitelka renata.kniezkova@zsvizina.com
Lukášová Hana, Mgr. učitelka Hana.Lukasova@zsvizina.com
Maršálek Ivan, Mgr. učitel ivan.marsalek@zsvizina.com
Mourečková Rostislava, Mgr. učitelka rostislava.moureckova@zsvizina.com
Mužíková Jana, Ing. učitelka jana.muzikova@zsvizina.com
Onderka Petr, Mgr. učitel petr.onderka@zsvizina.com
Pavlásek Martin, Mgr. učitel martin.pavlasek@zsvizina.com
Šimčíková Ilona, Mgr. učitelka ilona.simcikova@zsvizina.com
Tischerová Pavla, Mgr. učitelka pavla.tischerova@zsvizina.com
Večerková Ludmila, Mgr. učitelka Ludmila.Vecerkova@zsvizina.com
Hersanová Beata asistentka pedagoga beata.hersanova@zsvizina.com
Ištaneková Marcela asistentka pedagoga Marcela.Istanekova@zsvizna.com
Tomicová Viera asistentka pedagoga viera.tomicova@zsvizina.com
Hlaváč Ondřej asistent pedagoga Ondrej.Hlavac@zsvizina.com
Petřeková Patricie asistentka pedagoga Patricie.Petrekova@zsvizina.com
Tesarčíková Kateřina asistentka pedagoga Katerina.Tesarcikova@zsvizina.com
Toncarová Petra vychovatelka ŠD petra.toncarova@zsvizina.com

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů