Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2022/2023

Začátek období školního vyučování čtvrtek 1. září 2022
ve školním roce 2022/2023
Podzimní prázdniny středa 26. října 2022
čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny od pátku 23. prosince 2022
do pondělí 2. ledna 2023
o nástup do školy úterý 3. ledna 2023
Konec 1. pololetí školního roku 2022/2023 úterý 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny 6. března – 12. března 2023
o nástup do školy pondělí 13. března 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
Konec 2. pololetí školního roku 2022/2023 pátek 30. června 2023
Hlavní prázdniny od soboty 1. července 2023
do čtvrtku 31. srpna 2023
Začátek školního roku 2023/2024 pondělí 4. září 2023
Den otevřených dveří středa 5. 4. 2023
Zápis do 1. třídy 11. – 12. 4. 2023
Pedagogické rady Třídní schůzky, konzultace s rodiči
1. 9. 2022 (I. A, přípravná třída)
15. 11. 2021 15. 11. 2022
24. 1. 2022 24. 1. 2023
11. 4. 2022 11. 4. 2023
20. 6. 2022 13. 6. 2023

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2023 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů