Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pondělí 4. září 2023
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října 2023

pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023

do úterý 2. ledna 2024

o   nástup do školy středa 3. ledna 2024
Konec 1. pololetí školního roku 2023/2024 středa 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny 11. března – 17. března 2024
o   nástup do školy pondělí 18. března 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
Konec 2. pololetí školního roku 2023/2024 pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024
Začátek školního roku 2023/2024 pondělí 2. září 2024

 

Den otevřených dveří středa 27. března 2024
Zápis do 1. třídy 3. – 4. dubna 2024

 

Pedagogické rady Třídní schůzky, konzultace s rodiči
1. 9. 2024
20. 11. 2023 20. 11. 2024
22. 1. 2024 15. 1. 2024
15. 4. 2024 15. 4. 2024
17. 6. 2024 10. 6. 2024

 

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2024 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů