Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Home

Žáci přijatí k ZV pro školní rok 2021-2022

 

Od 12. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách podle §16 odst. 9 ŠZ a v přípravné třídě.

Běžné třídy se budou střídat po týdnu následovně:

  • od 10. 5. – I. A, V. A, VI. A, VII. A
  • od 17. 5. – II. A, III. A, VIII. A

V ostatních třídách probíhá distanční výuka, která je povinná.

Po dohodě s třídními učiteli probíhají individuální konzultace.

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2021 All rights reserved. | Ochrana osobních údajů