Vítejte na stránkách Základní školy Na Vizině!
Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00

Home

Informace pro rodiče k obnovení školní docházky

Třídy 1. stupně (I.A, II.A, IV.A)

V pondělí 25. 5. 2020 bude obnovena školní docházka pro žáky běžných tříd 1. stupně. Účast je dobrovolná, žáci mohou pokračovat v distančním vzdělávání. Pokud se rodiče rozhodnou dítě do školy poslat, musí tuto skutečnost závazně
škole oznámit do 18. 5. 2020.

Třídy 2. stupně (VI.A, VII.A, VII.A)

Od 8. 6. 2020 mohou žáci 2. stupně docházet na konzultace. Prosíme rodiče, aby v případě zájmu nahlásili účast svých dětí. Nadále bude probíhat distanční výuka.

Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ (V.B, VI.B, VII.B, V.S, VII.S)

Od 1. 6. se mohou žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ účastnit školní docházky. Prosíme rodiče, aby v případě zájmu nahlásili účast svých dětí. Nadále bude probíhat distanční výuka.

Školní docházky se může zúčastnit pouze žák, který při prvním vstupu do školy přinese prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je na následujícím odkaze: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ nebo je k vyzvednutí na sekretariátě školy.

Vstup do školy je umožněn pouze se zakrytím nosu a úst

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání naleznete zde

Školahrou

To je naše motto

Naše cíle

základní cíle a filozofie školy
vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

Společně na Vizině

(naše ŠVP)
Naše škola je úplnou základní školou. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Vizině“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.

Vize školy

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.
  • Rozvíjet osobnost žáka
  • Připravit žáka pro život v EU
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií
  • Využívat efektivní metody výuky
  • Posílit výuku cizích jazyků
  • Podporovat zavádění IT do všech předmětů

Základní škola je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, speciálního vzdělávání, předškolního vzdělávání a školských služeb. Jedná se o školskou instituci, jež se vyznačuje dominantní charakteristikou žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit, případně lokalit ohrožených sociální exkluzí. Počty dětí a žáků se v průběhu školního roku často mění v důsledku variabilní kauzality migrace rodin.

© SYSTEMCONTROL s.r.o. a DM, 2020 All rights reserved.