Ochrana osobních údajů

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, se sídlem Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 71172050 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
požadovat od Základní školy, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkovou organizací
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČ: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Petr Szotkowski, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 739 457 964